Jazz Band Ball Orchestra

Jazz Band Ball Orchestra i ich goście na wiośnie Jazzowej.